Elérhetőség

Cím:

  • Obecný úrad
  • Horný Bar 184
  • 930 33 Horný Bar

Tel:

  • 031 559 71 25

Tel./Fax:

  • 031 559 72 97

E-mail:

  • ouhornybar@stonline.sk
Vyhladávanie
Úvod Neves személyek

A felbári egyházközség 2000-ben emléktáblát szentelt a híres Batthyány családból származó orvos, Dr. Batthyány-Strattmann László emlékére. A neves doktor, akit a szegények orvosának is neveztek, a 19. század végén, a 20. század elején gyakran tartózkodott Felbáron, a Batthyány család kastélyában. Életével, munkásságával példát mutat emberségből, hitből, szeretetből.

Életrajz

Batthyány-Strattmann László 1870. október 28-án született Dunakilitin a család hatodik gyermekeként. 1879-ben édesapja kilépett a Katolikus Egyházból, és újból házasságot kötött az evangélikus templomban. László ennek ellenére gyakran felkereste őt a család felbári kastélyában.
A Bécs melletti Kalksburg jezsuita kollégiumában kezdte iskoláit, később Kalocsán és Ungváron is tanult. Mezőgazdasági, filozófiai majd orvosi tanulmányokat is folytatott a bécsi egyetemen.
1898-ban a bécsi Votivkirche oltára előtt házasságot kötött Coreth Mária Teréziával, és köpcsényi kastélyában rendezte be családi otthonát. Felesége 13 gyermekkel ajándékozta meg, akiket boldog egyetértésben neveltek.
Orvosi tevékenységében fordulatot jelent, hogy Nizzában a szemészetben specializáltatja magát.
1915-ben a Magyar Akadémia igazgatósági tanácsának tagja lesz. Belép a Ferences Harmadrendbe és a József testvér nevet kapja.
A Tanácsköztársaság idején családjával Bécsbe menekül, majd Trianon után Körmendre költözik. Kastélya egyik szárnyát szemkórházzá alakíttatja át, és szeretettel fogadja betegeit, különösen a szegényeket.
1929-ben súlyos betegséget fedeznek fel nála, és megkezdődik életének 14 hónapos kálváriája. 1931. január 22-én a betegek szentségével megerősödve visszaadja lelkét a Teremtőnek.