Kontakty

Adresa:

  • Obecný úrad
  • Horný Bar
  • 930 33 Horný Bar

Tel:

  • 031 559 71 14

Tel./Fax:

  • 031 559 72 97

E-mail:

  • ouhornybar@stonline.sk
Vyhladávanie
Úvod
Obecný úrad Horný Bar (klikni !)
Starosta obce:
Štefan Bodó
Adresa obecného úradu:
Obecný úrad, 930 33 Horný Bar 184
Telefónne číslo:
031 / 559 71 14
0918 / 344 484
Rozloha obce:
1178 ha

Zástupca starostu: 

Monika Vargová

Poslanci za časť obce Horný Bar:  

Mgr. Valéria Molnárová, Ing. Tibor Bodó, Tibor Berta, Ing. Peter Horváth, Michal Mezei

Poslanci za časť obce Šulany:

Monika Vargová, Helena Dúcová, Mgr. Gabriela Sanková, Tomáš Varga

 

OBECNÝ ÚRAD     HORNÝ  BAR

Stránkové  a  nestránkové  hodiny

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 Stránkový deň
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 Nestránkové hodiny     12:30  - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 Stránkový  deň
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Nestránkové hodiny     12:30  - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 Stránkový deň

 

 

Štatistické údaje o obci:

Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku - 1970, 1980, 1991, 2001

1970

1980

1991

2001

2006

pred produktívnom veku v %

v produktívnom veku v %

po produktívnom veku v %

1299

1157

1038

1075

1243

17,2

62,0

20,7

Obyvateľstvo podľa národnosti - 2006

slovenská

česká

moravská

poľská

maďarská

ukrajinská

rusinská

rómska

227

4

-

-

1012

-

-

-

Obyvateľstvo podľa náboženstva - 2006

rímsko-katolík

grécko-katolík

evanjelický

reformovaný

náb. spol. Jehovovi sv.

1227

2

3

10

1

Nasjtaršia obyvateľka - Šulany: Katarína Nagyová, 1929
Najstarší obyvateľ - Horný Bár: Margita Czetliová, 1924